2.Dünya Savaşı Sonrasında Almanya’nın Gelişimi

2 dünya savaşı, almanyanın gelişimi, 2 dünya savaşı sonrasında almanya

1939 yılından 1945 yılında kadar devam eden dünya milletlerinin birçoğunun katıldığı büyük savaşın ikincisidir. 20. Yüzyılında dünya çapında yapılmış küresel bir askeri çatışmadır. Savaşa katılan büyük güçler; İngiltere Sovyetler Birliği, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Çin. Bu devletler Müttefik devletlerdir. Almanya, Japonya ve İtalya devletleri de Mihver Devlet olarak katılmıştır.2 dünya savaşı, almanyanın gelişimi, 2 dünya savaşı sonrasında almanya

2.dünya savaşının başlama sebebi Almanya’nın Polonya’yı işgal etmesi, 1. Dünya savaşında yapılan antlaşmaların verdiği memnuniyetsizlik, Almanya ve İtalya devletlerinin aleyhine çıkar ilişkilerinin gözetilmesi, Japonya’da Asya kıtasında Avrupalıların istilasına karşı çıkmaları 2. Dünya savaşını başlatan sebeplerdir.

 Savaşa katılan tüm devletler milyonlarca askeri personeli savaşta görevlendirmiştir. 2. Dünya savaşı dünya tarihinde en kanlı ve en büyük savaştır. Savaşta tüm askeri güçler, ekonomik güç, endüstriyel güç dahil tüm kaynaklar kullanılmıştır. 2. Dünya savaşında, ilk kez nükleer silahların kullanılmış, kitlesel olarak sivil ölümler gerçekleştirilmiştir. Savaşta hayatını kaybeden insan sayısı yaklaşık olarak 50 ila 70 milyon arasıdır. Savaş sırasında dünyanın birçok bölgesinde büyük yıkımlar yaşanmış ve bundan en ağır şartlarla etkilenen savaşı başlatan Almanya olmuştur. 1945 yılında Almanya büyük bir yıkım geçirerek fabrikaları yok edilmiş, ekonomisi çökmüş, enflasyon patlamıştır. Bunların sonucu olarak Almanya’da yoksulluk baş göstermiş yaşamı olumsuz etkilemiştir. Savaşa katılan bütün ülkeler üzerinde olumsuz etkiler bırakmıştır. Uzun yıllar savaşın sürmesi özellikle Avrupa kıtasında köprülerin, yolların ve su kanallarının çoğunu kullanılamaz hale getirmişti. İnsanların sağlık durumlarının kötü olmasından dolayı işgücü sıfırdı. Savaştan sağ kalanlar yerlerinden göç etmek zorunda kaldılar ve ülkeleri mülteciler doldurdu.

Savaşın sona ermesi Hitler’in halefi Amiral Dönitz’in Almanya’nın koşulsuz olarak teslim olmasını ön gören anlaşmayı imzalaması ile son bulmuştur.

Savaşı kaybeden Almanya kayıtsız şartsız teslim oldu ve ülke ikiye bölünmüştür. Tam bir harabe görünümündeydi. Alman halkı savaşın ağır psikolojisi ile baş başa kalmış ve fiziki açıdan ağır kayıplara uğramıştır. Büyük kaybın ardından Almanya yeniden doğuş çabalarına girmiştir. Ve kısa sürede yerini dünya devleri arasına sokmaya başarmıştır. Ve alman halkı birlik olup yeniden güçlenmeye başlamıştır.

Almanya’nın büyümesinde özellikle Amerika’nın desteği büyüktür. Amerika’nın yardım etmesi Almanya’nın çok hızlı büyümesini sağlamıştır. Yardım etmesindeki amaç batı Avrupa ülkesinin ekonomik yönden çöküşte olmasıydı. Çöküşte olan Avrupa ülkelerini Sovyet komünizm rüzgarına kaptırma düşüncesi Amerika’nın korkulu rüyası olmuştur. Ve bu yüzden de maddi olarak yardımda bulunmuştur. Bu sayede Almanya yavaş yavaş büyüyordu ve yatırımlarını özellikle sanayi alanında kullanıyordu. Ayrıca alman halkının eğitime olan disiplinleri büyümelerinde oldukça etkilidir. Eğitim seviyesi oldukça yüksek bir devlet olan Almanya’da kapitalizm hakim olmuştur. Almanya 1950 tarihinde sonra üretim gücü bir hayli yükselmiştir. Zayıf ülkelerden yardım aldığı işgücü ile de zirveye ulaşmıştır. Daima üretim yapıp satarak bugünün zengin ve güçlü konumuna gelmiştir.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*