Koma için teşhis yöntemleri nelerdir?

Komadaki kişiler kendilerini anlatamayacakları için akraba ve arkadaşlarının anlatabileceği bilgiler önemlidir. Hangi olaylar komaya yol açtı, bir süre içinde aniden veya kademeli olarak meydana geldi, bilinç kaybı nasıldı ve kayıptan önce gözle görülür semptomlar olup olmadığı, felç veya geçici iskemi nöbeti gibi tıbbi geçmişi olup olmadığı , değişiklikler, kullandığı ilaçlar vb. Bilgi alışverişinden sonra fizik muayeneye geçilir.

Fiziksel kontrol

Bir kişiyi teşhis etmek için hareketlerini, reflekslerini, ağrılı uyaranlara tepkilerini ve öğrenci boyutunu kontrol ederler. Ayrıca teşhis için nefes örneklerini de gözlemleyecekler. Yaralanma nedeniyle morarma olup olmadığını da kontrol edebilirsiniz.

Doktorunuz yüksek sesle konuşmak veya onun çenesine ve tırnaklarına tepkisini izlemek isteyebilir. Refleksif göz hareketlerini kontrol edecek ve bu test koma nedenini ve beyin hasarının yerini belirlemeye yardımcı olabilir.

Laboratuvar testleri

Tam kan sayımı, elektrolitler, glikoz, tiroid, böbrek ve karaciğer fonksiyonu, karbon monoksit zehirlenmesi, ilaç veya aşırı dozda alkol varlığını belirlemek için bir kan testi yapılabilir.

Lomber ponksiyon

Bir enfeksiyonun komaya neden olup olmadığını belirleyebilir.

Beyin taraması

Doktorlar beyin hasarlarını kontrol etmek için görüntüleme testleri yapabilirler.

Bilgisayarlı tomografi (BT)

BT, beynin ayrıntılı bir görüntüsünü oluşturmak için bir dizi X-ışını kullanır. Bilgisayarlı tomografi, beyin kanaması, tümör ve felç gibi hastalıkları tespit edebilir. Komanın nedenini bulmak için kullanılır.

Manyetik rezonans görüntüleme (MRI)

MRI, iskemik inme ve beyin kanaması gibi durumlardan zarar gören beyin dokusunu tespit edebilir.

Elektroensefalografi (EEG)

Beynin elektriksel aktivitesi bir EEG kullanılarak ölçülür. Bu test, nöbetlerin komaya neden olup olmadığını belirleyebilir.

Glasgow Koma Skalası

Günümüzde komayı değerlendirmek için en yaygın kullanılan standart yöntem, 3 kategoriye ayrılan Glasgow Koma Ölçeği’dir. Bunlar; göz tepkisi sözlü tepki ve motor tepkidir.

Bilinç seviyesini ölçmeye hazırdır. Gözler, motor tepkiler ve sözel tepkiler değerlendirilir. Entübe hastalarda sınırlı kullanımı ve beyin sapı reflekslerini değerlendirememesi gibi bir takım sınırlamaları vardır.

Bir kişiyi değerlendirmek için, puanlar üç parametreye göre belirlenir. Testten maksimum 15 ve 15 en iyi değer, minimum 3 puan alabilirsin. 9–12 arası bir puan orta derecede beyin hasarını gösterir ve 8 veya daha düşük bir ciddi beyin hasarını gösterir. Bu puanlar, durumun ciddiyetini ve prognozu belirler.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*