Radyasyon Tedavisi Nasıl Etki Eder?

Radyasyon tedavisi, tedavi edilen bölgedeki hücrelerin genetik materyaline zarar vererek bu hücrelerin büyümesini ve çoğalmasını engeller. Radyasyon, iyonlaşma yoluyla kanser hücrelerini öldürür. Bazı hücreler doğrudan radyasyondan etkilendikleri için hemen ölürler.

Diğerleri kromozomlarına ve DNA’larına zarar verir ve üreme yeteneklerini kaybederler, bu yüzden ölürler. Radyasyon tedavisi hem kanserli hem de normal hücrelere zarar verse de, çoğu normal doku iyileşebilir ve normal işlevlerini geri yükleyebilir.

Farklı radyasyon tedavisi yöntemleri var mı?

Başarılı tedavi ile tümöre uygun ve etkili dozda radyasyon uygulanırken çevredeki normal dokunun mümkün olan en düşük dozu alması sağlanır. Bunu yapmanın birçok teknik yolu var. En yaygın kullanılan yöntem, harici radyasyon tedavisi olarak adlandırılan bir radyasyon ışınının bir makineden doğrudan tümöre yönlendirildiği bir yöntemdir.

Diğer bir yöntem de brakiterapidir. Brakiterapi yöntemlerinden biri olan intrakaviter radyasyon tedavisi, radyasyon çekirdeği içeren aplikatör, rahim, pulmoner bronş, yemek borusu gibi bir organda da yapılmaktadır. Bu yöntem genellikle harici radyasyonla birlikte kullanılır.

Dış ışın radyasyon tedavisi genellikle meme kanseri için tercih edilen tedavi yöntemidir. Ancak özel durumlarda hekimin tercihine bağlı olarak brakiterapi teknikleri kullanılabilir.

Tedavi nasıl planlanır?

Kanser teşhisi konulan veya kanser teşhisi konulan hastalar önce muayene ve onkolojik muayeneden geçirilir, tedavi protokolü belirlenir ve radyasyon tedavisi planlanır.

Tüm radyasyon prosedürleri, eğitimli tıbbi uzmanlar (radyasyon onkologları) tarafından geliştirilmiştir. Radyasyon tedavisinin uygulama aşamasında medikal fizikçiler ve radyasyon terapistleri bir radyasyon onkoloğu ile birlikte ekip olarak çalışırlar.

Ne zaman geçerlidir?

Meme kanseri tedavisinde radyasyon tedavisinin rolü genellikle ameliyat sonrası yapılır ve kullanılan teknik cerrahi yönteme göre değişiklik gösterir. Hastaya uygulanan tedavi “meme koruyucu cerrahi” ise, kalan meme dokusunda kanserin nüksetme olasılığını azaltmak için genellikle tedavinin bir parçası olarak hemen her hastaya radyoterapi uygulanır.

Göğüs koruyucu cerrahi geçiren hastalarda, hastanın yaşına, tümör boyutuna ve tümör özelliklerine bağlı olarak, cerrahi sırasında tek doz radyasyon tedavisi teknolojik imkanlar dahilinde kabul edilen yaklaşım olarak biliniyor.

Hasta bir “mastektomi” geçirmişse, tümörün boyutu, tümör ve hastayla ilişkili diğer faktörlerin yanı sıra lenf nodu tutulumu değerlendirilerek göğüs duvarına radyasyon tedavisi uygulanabilir.

Koltuk altlarındaki lenf düğümleri etkilenmişse, hastalığın derecesine ve tümörün konumuna bağlı olarak çeşitli lenf düğümlerine radyasyon tedavisi uygulanabilir.

Kemoterapiden sonra, lokal ve lokal olarak ilerlemiş hastalığı olan hastalarda, nadir durumlarda ameliyattan önce radyasyon tedavisi kullanılabilir.

İleri evreli hastalarda kemik, beyin ve yumuşak doku metastazlarında radyasyon tedavisi de hastanın durumunu hafifletmek ve şikayetlerini azaltmak için destekleyici tedavi olarak önemli bir rol oynar.

Tedavi kaç gün sürer?

Radyasyon tedavisi haftada 5 gün, pazartesiden cumaya, günde bir kez verilir. Işınlama süresi, planlama ve tedavi alanına göre değişmekle birlikte yaklaşık 3-4 dakikadır.

Ancak hastayı tedavi masasına hazırlarken ve tedavi bölgesini ayarlarken toplam süre 20-30 dakikaya ulaşabilir. Radyasyon onkoloğu tedavinin kaç gün süreceğine karar verir. Zorunlu durumlar dışında hastalar tedaviye düzenli olarak devam etmelidir.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*