Risk analizinin şirketler açısından önemi nedir?

risk analizi yapılmasının şirketlere faydaları, risk analizinin faydaları, risk analizi yaptırmanın avantajları

Bir şirketin piyasada yerini koruyabilmesi ve zamana ayak uydurabilmesi için düşünmesi gereken en önemli iki şey çalışanlarının güvenliği ve sermayeleridir. Bunu sağlayabilmeleri için de iş yerlerinde risk analizi yaptırmaları gerekir. Bu gerekliliğin nedenlerinden ve öneminden bahsedelim.risk analizi yapılmasının şirketlere faydaları, risk analizinin faydaları, risk analizi yaptırmanın avantajları

Risk analizi yapılmasıyla işçilerin sağlığı korunmuş ve güvenliği sağlanmış olur. Herhangi bir çalışanın başına bir kaza gelmesinin önüne geçilmiş olur. Ya da iş yeri ortamı sebebiyle birinin hasta olması durumu ortadan kaldırılır. Risk analizi yapılırken çok dikkatli olunmalıdır. Tüm ihtimaller incelenmelidir. Çalışanların görüş ve şikayetleri dinlenmelidir. Gerekli ölçümlerin yapıldığın iş güvenliği emin olmalıdır. Elbette ki ölçümlerin sağlıklı yapılmış olması da büyük önem taşır. Eğer risk analizi yapılırken gerekli olan her şey raporlanır ve tüm aksi gidebilecek durumların önüne geçilirse şirketin yararına bir sonuç olur. Çünkü bir çalışana zarar gelirse bu durum şirketin itibarını düşürür. Hem de şirket sebebiyle sağlığından olan çalışan tazminatını isteyebilir, bu durum şirket adına pahalıya patlar. En kötüsü de işçinin hayatının kaybetmesiyle sonuçlanacak olan bir durumdur. Böyle olduğu taktirde çalışanın ailesi şirketi sarsacak derecede tazminat alabilir. Başka hiç bir şirket, geçmişinde böyle bir şey yaşayan bir yerle anlaşma yapmak istemez. Sonuçta mühim olan güvendir. Çalışanlarının dahi sağlığını sağlayamayan bir şirketin işini güvenilir yaptığından emin olunması zor olur. Risk analizinin yapılmasının sıklığı da önemlidir. Yıllar önce yapılmış bir risk analizi sonucunda alınan önlemler yeterliliğini yitirmiş olabilir. Şirket sahipleri bugünün imkanlarını yakalamak istiyorlarsa önce kendi şartlarını ona uygun hale getirmelilerdir. İşçilerinin güvenli bir iş ortamında verimli bir şekilde çalışmasını her iş veren isterse, işçi kazalarında ciddi kayıpların önüne geçilmiş olur. İş verenlerin bunu sağlamak için şirketlerinde risk  analizi yaptırabilecekleri gibi çalışanlarını da meslekleriyle ilgili sağlık ve güvenlik eğitim kurslarına göndermelilerdir.

İş yeri sahipleri küçük hesaplardan kaçarak risk analizi yaptırmaz, alınacak önlemlere engel olmuş olursa bunun sonucunda bir işçinin hayatı son bulmuş olur. Bu durumda kayıp parayla karşılığı olamayacak bir kayıptır ki iş veren bunun da cezasını ağır öder.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*