Skolyoza Dair Bilinmesi Gerekenler

skolyoz nedir, skolyoz ne demek, skolyoz belirtileri

Skolyoz nedir?

Omurganın normal eğriliğinin bozulduğu durumlara skolyoz denir. Skolyozda omurganın görünümü S veya C harfiyle karşılaştırılabilir. Omurganın yana doğru eğriliği genellikle ergenlik ve erken çocukluk döneminde ortaya çıkar. Yaklaşık 100 ergenden 3’ü bu duruma sahiptir. Skolyozlu her 5 hastanın 4’ünde altta yatan neden belirlenememektedir.skolyoz nedir, skolyoz ne demek, skolyoz belirtileri

Skolyoz türleri nelerdir?

Tıp literatüründe hastalığa neden olan faktörlerin çoğunun doğru bir şekilde tanımlanmasının imkansız olduğu durumlarda bu hastalıklar idiyopatik olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle en sık görülen skolyoz türü “idiyopatik skolyoz” olarak ifade edilmektedir. İdiyopatik skolyoz, 0 ile 18 yaş arasında yaş sınırlaması olan 4 gruba ayrılır.

Çocukluk çağı (infant) idiyopatik skolyoz terimi 0 ila 3 yaş arası hastalar için kullanılırken, 4 ila 10 yaş arası hastalar için juvenil idiyopatik skolyoz, 11 ila 18 yaş arası skolyoz hastaları, adolesan idiyopatik skolyoz ve tanımlanmış skolyoz kullanılır. 18 yıl sonra – skolyoz olarak sınıflandırılan yetişkin idiyopatik hastalıklar. Hastalığın en sık görüldüğü yaş grubu göz önüne alındığında, skolyozlu hastaların çoğunda adolesan idiyopatik skolyoz tanısı konulduğu sonucuna varılabilir.

Doğumdan sonra keşfedilen skolyoz, konjenital skolyoz olarak sınıflandırılır. Bu, bebek hala rahimdeyken yapılan ultrason taraması (ultrason) sırasında da tespit edilebilen bir skolyoz türüdür. Omurganın iskelet yapısının gelişimi sırasında ortaya çıkan bir sorundan kaynaklanan bu durum, eş zamanlı gelişen sinirler, boşaltım ve kardiyovasküler sistemler gibi diğer sistemlerle ilişkili eş zamanlı bir gelişimsel bozukluğa yol açabilmektedir.

Skolyoza ne sebep olur?

Çoğu skolyoz hastasında altta yatan bir neden belirlenemez, ancak her 3 skolyoz hastasından 1’inde bir aile üyesinde aynı duruma sahip kişilerin olması bir genetik geçişi gösterebilir. Bu nedenle gençliğinde idiyopatik skolyoz tanısı alan anne ve babaların bu durumun çocuklarında da gelişebileceğinin farkında olmaları önemlidir.

Skolyozun belirtileri nelerdir?

Skolyoz semptomları, omurganın eğriliğinin derecesine bağlıdır. Bu rahatsızlığı çeşitli belirti ve semptomlar tanıyabilir:

Dışarıdan bakıldığında bile görünmeyen omuzlar, kürek kemikleri ve pelvik kemikler

2 uyluktan 1’i daha uzun görünüyor

Omurganın yana doğru kıvrıldığını görmek

Boyun, sırt ve belde uzun süreli ağrı

Aynı zamanda omurgadaki bu değişiklik nedeniyle göğüs hacmi küçültülür. Göğsün kasılması solunum sırasında akciğerlerin yeterince genişlemesini engelleyerek solunum şikayetlerine neden olabilir.

Skolyoz nasıl teşhis edilir?

Skolyoz tanısı konulamayacak erkeklerin başında nadir de olsa skolyoza neden olduğu bilinen hastalıklar araştırılır. Skolyozun nedeninin belirlenmesi özellikle 10 yaşında başlayan eğriliğin hızlı ilerlemesi ile başlayan skolyoz varlığında ve sinir sistemi ile ilişkili semptomların varlığında önemlidir.

Muayene sırasında bu hastalığı olan bir kişinin iskelet sistemi değerlendirilir. Skolyoz hastalarında (hastaların yaklaşık dörtte biri) düzensiz sırt ağrısı şikayetler arasında olabilir, ancak çoğu hasta kendi yaş grubunda spor aktivitelerine katılan skolyoz dışında başka bir rahatsızlığı olmayan kişilerdir.

Skolyoz varlığını çeşitli röntgen incelemeleri ile belirlemek mümkündür. Farklı açılardan alınan nispeten düşük seviyelerde radyasyona maruz kalan X ışınları kullanılan ilk görüntüleme tekniğidir. Manyetik rezonans görüntüleme ve bilgisayarlı tomografi gibi diğer görüntüleme teknikleri, doktor tarafından gerekli görülmesi halinde teşhis amacıyla kullanılabilir.

Omurganın eğriliği görüntüleme teknikleriyle değerlendirilir. Skolyoz varlığını not etmek için en az 10 derecelik eğriliğin belirlenmesi gerekir.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*